Yrkes Mallar

Rollspelssystem

Basic Roleplaying

Harnmaster

RuneQuest

Star Wars

T10-systemet

True20

The Master Series

Rollspelsmiljöer

Forgotten Realms

Grönland

Harn World

Hyboria

In Umbra Gigantis Morentis

Korsvägen

Western

Kampanjer

Övrigt

Rollspels hjälpmedel

Om RollspelsWiki

Yrkes Mallar

Alkemist

Alkemi, Matematik, Läkekonst, Djurkunskap, Växtkunskap, Mineralkunskap, Mytologi, Läsa/Skriva språk, Naturvetenskap, Värdera


Apotekare

Ört kunskap, Alkemi, Matematik, Läkekonst, Läsa/skriva, Värdera


Balsamerare

Balsamering, Snickra, Alkemi, Parfym makande


Bokbindare

Läsa/skriva, Garva (göra pergament), Kartografi, Rita/måla, Värdera


Djurtränare

Kunskap om två tre olika djur, Garva, Rida


Fiskare

Fiska, Sjömanskap, Spå väder, Navigera


Garvare

Garva, Sy, Alkemi, Värdera


Gladiator

Flera olika vapen, Kampkonst, Första hjälpen


Glasblåsare

Glassblåsning, Krukmakeri, Alkemi, Värdera


Gruvarbetare

Mineral kunskap, Ingenjörskonst, Snickra, Smide, Juvelsmide


Gycklare/narr

Dramatik, Akrobatik, Gyckelkonster, Intrigera, Fingerfärdighet, Vältalighet


Handelsman (partihandlare)

Köpslå, Intrig, Matematik, Ett vapen, Främmande språk (oftast Marknadsmål), Läsa/skriva, Värdera


Herde

Två djur kunskaper, Spåra, Spana, Överlevnadskonst, Furagera, Spå väder


Härold

Heraldik, Vältalighet, Intrig, Rita/måla, Främmande språk, Läsa/skriva


Hästhandlare

Hästkunskap, Garva, Rida (häst), Värdera


Jordbrukare

Jordbruk, Spå väder, kunskap om bruksdjur (kor, får, grisar, höns, etc)


Juvelerare

Juvelsmide, Smide, Mineral kunskap, Värdera


Jägare

Spåra, Speja, Scouta, Söka, Lyssna, Smyga, Hantera fällor, Överlevnadskonst, Furagera, Missil vapen, ytterligare ett eller ett par vapen, Pilbågsmakande


Kartograf

Kartografi, Matematik, Rita/måla, Läsa/skriva


Knekt

Ett antal olika vapen, Furagera, Överlevnadskonst, Heraldik, Första hjälpen


Kock

Kok konst, Ört kunskap, Smaka, Lukta


Kolare

Kolning, Timmermanskunskap, Snickra, Överlevnadskonst, Smide


Krukmakare

Krukmakeri, Glasblåsning, Mineralkunskap, Värdera


Kurtisan

Kurtisan, Intrigera, Sjunga, Spela instrument, Värdera


Kustfiskare

Klättra, Fiska, Sjömanskap


Köpman (minuthandlare)

Köpslå, ett antal olika rimliga hantverkskunskaper, Alkemi, Smide, Läsa/skriva, Värdera


Legionär

Spjut, Kortsvärd, Kastspjut, Storsköld, Furagera, Överlevnadskonst, Heraldik, Första Hjälpen


Leksaksmakare

Trä snidning, Lås smide, Rita/måla, Garva, Värdera


Lots

Navigera, Speja, Sjömanskap, Kartografi, Naturvetenskap, Matematik, Skeppsbyggnadskonst, Läsa/skriva


Lås smed

Lås smide, Smide, Snickra, Värdera


Lärd

Tala (eget språk), Främmande språk, Vältalighet, Debattera, Läsa/skriva eget och minst ett främmande språk, Mytologi, Kunskapsfärdigheter, Värdera


Läkare

Läkekonst, Ört kunskap, Alkemi, Läsa/skriva


Mjölnare

Göra mjöl, Ingenjörskonst, Jordbrukskonst, Värdera


Murare

Mura, Snickra, Ingenjörskonst, Matematik, Läsa/skriva, Värdera


Parfym makare

Parfym makeri, Alkemi, Örtkunskap, Mineral kunskap, Värdera


Präst

Vältalighet, Mytologi, Religionskunskap, Människokunskap, Tala (eget språk), Läsa/skriva, Ceremoni, Debattera


Pälsjägare

Spåra, Speja, Söka, Överlevnadskonst, Ett eller två vapen, Furagera, Spå väder, Garva, Hantera fällor, Gömma, Värdera


Riddare/vapensven

Ett antal vapen, bl.a. lans och sköld, Rida, Intrigera, Heraldik, Spela instrument, Första hjälpen


Saltare

Mineral kunskap, Kok konst, Överlevnadskonst, Fiska, Ört kunskap, Värdera


Shaman

Ande känsla, Ande resa, Ande strid, Mytologi, Ande kunskap, Växtkunskap, Djurkunskap, Människokunskap, Ceremoni, Frammana, Förtrolla, Vältalighet, Tala (eget språk)


Sjöman

Sjömans kunskap, Klättra, Fiska, Speja, Spå väder, Navigera, Skeppsbyggnadskonst, Ett eller två vapen, Främmande språk, Värdera


Skrivare

Läsa/skriva två eller tre skriftspråk, Matematik, Rita/måla, Främmande språk


Skräddare

Sy, Garva, Juvelsmide, Värdera


Skådespelare

Dramatik, Vältalighet, Spela instrument, Sjunga, Rita/måla


Smed

Smide, Mineral kunskap, Värdera, Vapensmide


Snickare

Snickra, Trä snidning, Smide, Garva, Värdera


Speleman

Sjunga, Spela flera instrument, Trä snidning, Läsa/skriva, Värdera


Tiggare

Värdera, Munvig, Vältalighet, Tigga, Kniv


Timmerman

Timmermanskunskap, Överlevnadskonst, Snickra, Värdera


Tjuv

Smyga, Gömma sig, Fingerfärdighet, Klättra, Lås smide, Akrobatik, Söka, Speja, Värdera


Trollkarl

Läsa/skriva, Mytologi, Trollkarlsfärdigheter, Ceremoni, Frammana, Förtrolla, Tala (eget språk), Alkemi, Kunskapsfärdigheter


Tältmakare

Sy, Garva, Snickra, Värdera


Vapensmed

Vapensmide, Smide, Pilbågsmakeri, Mineral kunskap, Värdera


Värdshusvärd

Ölbryggning, Kok konst, Debattera, Köpslå, Munvig, Intrigera, Främmande språk


Åkare

Hästkunskap, Köra vagn, Rida, Piska, Snickra


« Vapen | Regler | »

Sidan senast ändrad 2006-08-27 kl. 18:03

Denna webbplats och allt dess innehåll är upphovsrättsskyddat. © författarna 2005. Se vidare våra användarvillkor