Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/rollspelswiki.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 868

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/rollspelswiki.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 868

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/rollspelswiki.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 868

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/rollspelswiki.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 868

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/rollspelswiki.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 868

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/rollspelswiki.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 868

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/rollspelswiki.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 868

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/rollspelswiki.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 868

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/rollspelswiki.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 868

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/rollspelswiki.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 868

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/rollspelswiki.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 868

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/rollspelswiki.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 868

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/rollspelswiki.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 868

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/rollspelswiki.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 868

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/rollspelswiki.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 868

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/rollspelswiki.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 868

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/rollspelswiki.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 868

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/rollspelswiki.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 868

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/rollspelswiki.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 868

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/rollspelswiki.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 868

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/rollspelswiki.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 868

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/rollspelswiki.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 868

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/rollspelswiki.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 868

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/rollspelswiki.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 868

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/rollspelswiki.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 868

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/rollspelswiki.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 868

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/rollspelswiki.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 868

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/rollspelswiki.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 868

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/rollspelswiki.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 868

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/rollspelswiki.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 868

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/rollspelswiki.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 868

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/rollspelswiki.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 868

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/rollspelswiki.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 868

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/rollspelswiki.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 868

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/rollspelswiki.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 868

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/rollspelswiki.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 868

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/rollspelswiki.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 868

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/rollspelswiki.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 868

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/rollspelswiki.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 868

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/rollspelswiki.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 868

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/userC/c0023400/public_html/rollspelswiki.rollspelshornan.se/pmwiki.php:868) in /home/userC/c0023400/public_html/rollspelswiki.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 709
RollspelsWiki : Vapen

Vapen

Rollspelssystem

Basic Roleplaying

Harnmaster

RuneQuest

Star Wars

T10-systemet

True20

The Master Series

  • Vapen

Rollspelsmiljöer

Forgotten Realms

Grönland

Harn World

Hyboria

In Umbra Gigantis Morentis

Korsvägen

Western

Kampanjer

Övrigt

Rollspels hjälpmedel

Om RollspelsWiki

Vapen

Offensiva och defensiva kvaliteter hos olika vapen

av Peter Brink

Denna text är en följd av att ha läst och blivit inspirerad av boken “The Martial Arts of Renaissance Europe” av Sidney Angelo och rollspelet “The Riddle of Steel” av Jacob Norwood.

Många rollspel gör en rätt enkelsidig bedömning av ett vapens relativa offensiva respektive defensiva kvaliteter, några (som t.ex. GURPS) bedömmer vapnen efter hur snabbt man kan återfå kontollen över vapnet efter ett hugg, andra baserar sin bedömning på vapnets längd, HarnMaster och RuneQuest är två exempel på sådana rollspel.

Det system som presenteras i denna text tar istället fasta på hur flexibelt och mångsidigt ett vapen eller vapenkombination är dessutom vägs vapnets snabbhet in i ekvationen. Tanken är att ett vapen som erbjuder stor variationsrikedom i både offensiv och defensiv och som dessutom är snabbt ska ge en fördel gentemot ett mindre flexibelt och/eller långsammare vapen. Skjutvapen och kastvapen behandlas inte här, för dessa gäller andra förhållanden.

Med offensiv menas här alla kombinationer av rörelser som har till syfte att anbringa ett vapen på motståndarens kropp eller utrustning så att denna skadas med defensiv menas alla kombinationer av rörelser som syftar till att undvika en träff.

Jag har valt att gradera vapnen enligt en skala med sex steg, 0 - 5. Tabellen nedan finns exempel på vad de olika stegen i skalan betyder.

AnfallFörsvar
0Tung kätting0Sko
1Takbjälke1Avbrutet svärd
2Stol2Yxa
3Svärd3Sköld till häst
4Stridsyxa4Dolk
5Stav5Sköld, Stav

Ett special fall utgörs av strid utan vapen, boxning, brottning, karate,judo, etc. Jag tänker inte gå in på vilken av dessa som är “bäst” utan nöjer mig med att dela up dem i två grupper, dels dom som i huvudsak bygger på grepp (brottning, judo, akido)och dels dom som bygger på slag och sparkar (boxning, karate, taekwondo). Den första gruppen har ett offensiv värd 2 poäng och en defensiv värd 4, den andra har en offensiv värd 3 poäng och en defensiv som också är värd 3 poäng. Det mer osofistikerade råkurret har bara en offensiv värd 1 och en defensiv värd 2. Om man vill ha ett värde för färdigheter som endast har ett defensivt syfte föreslår jag ett bas värde på 3.

Strids modifikationen beräknas genom att subtrahera det defensiva värdet från det offensiva värdet, om resultatet är positivt blir det en bonus för anfallaren i annat fall tillfaller bonuset försvararen. Om man använder procentfärdigheter muntipliceras resultatet med 5.

I tabellen nedan finns ett antal vapen och vapenkombinationer uppräknade, A kolumnen innehåller det offensiva anfallsvärdet och F kolumnen det defensiva försvarsvärdet.

VapenAF
Enhands vapen  
Dolk44
Klubba32
Kortsvärd43
Slaga32
Spjut42
Svärd33
Yxa32
Vapen och Sköld  
Dolk & Buckler45
Svärd & Buckler35
Klubba & Sköld35
Kortsvärd & Sköld45
Ryttarlans & Sköld [3]43
Slaga & Sköld45
Spjut & Sköld45
Svärd & Sköld35
Yxa & Sköld35
Två hands vapen  
Estoc44
Bastardsvärd44
Slagsvärd34
2-hands Slaga44
2-hands Stridsklubba34
2-hands Yxa [1]44
Stångvapen  
Hillebard [2]44
Lans [3]44
Ryttarlans [4]41
Övriga vapen  
Kjedjor, piskor51
Stav55

Som synes är stav det “bästa” vapnet. Det är i linje med vad flera renässans svärdsmästare ansåg. I samma anda så har dolk, kombinationen av dolk och buckler samt kortsvärd och sköld fått höga värden. Dolken ansågs på 1500 talet vara det absolut farligaste vapnet på grund av hur snabbt (och precist) ett anfall kunde utföras med det. Dom romerska legionärernas fäktmanualer är de äldsta skrifterna av detta slag som medeltidens och renässansens lärare i närstrid kände till och i flera kommentarer till fäktkonsten från denna tid framhålles mångsidigheten i det romerska legionärernas svärd, särskilt i jämförelse med kelternas långsvärd. Av den anledningen har kortsvärd och sköld fått ett kanske något förvånande högt offensivt värde.

[1] Med 2-hands yxa menas en yxa mellan 60 och 150 cm lång som kan användas med två händer, i detta begrepp ingår vapen som handyxa, skäggyxa, stridsyxa och stångyxa.

[2] Hillebard får representera alla stångvapen som hade både skärblad, yxhuvuden, spetsar och spikar. Andra exempel är lucernhammare, guisarm och gläve.

[3] Lans är ett samlingsnamn för alla stångvapen som primärt används för att stöta med och som inte tänkta att kastas. Dessa är: lans, spjut och pik.

[4] Ryttarlans är ett stångvapen som används till häst, det går att använda en pik till häst men det är kanske inte så lämpligt. Detta vapen är undantaget som bekräftar regeln, dess offensiva värde har endast ett göra med att det är så långt och närmar sig så (relativt sätt) snabbt. Dock kan det inte utmanövrera en sköld.

Sidan senast ändrad 2006-08-27 kl. 18:07

Denna webbplats och allt dess innehåll är upphovsrättsskyddat. © författarna 2005. Se vidare våra användarvillkor