Basic Role Playing /

Basic Role Playing

Rollspelssystem

Basic Roleplaying

Harnmaster

RuneQuest

Star Wars

T10-systemet

True20

The Master Series

Rollspelsmiljöer

Forgotten Realms

Grönland

Harn World

Hyboria

In Umbra Gigantis Morentis

Korsvägen

Western

Kampanjer

Övrigt

Rollspels hjälpmedel

Om RollspelsWiki

Basic Role Playing

Basic Roleplaying är grunden i alla de rollspel som ges ut av företaget Chaosium. Det använder d100 och har procentbaserade färdigheter.

Underavdelningar

Sidan senast ändrad 2006-08-27 kl. 17:50

Denna webbplats och allt dess innehåll är upphovsrättsskyddat. © författarna 2005. Se vidare våra användarvillkor