T10 Systemet /

T10 Systemet

Rollspelssystem

Basic Roleplaying

Harnmaster

RuneQuest

Star Wars

T10-systemet

True20

The Master Series

Rollspelsmiljöer

Forgotten Realms

Grönland

Harn World

Hyboria

In Umbra Gigantis Morentis

Korsvägen

Western

Kampanjer

Övrigt

Rollspels hjälpmedel

Om RollspelsWiki

T10 Systemet

T10-Systemet utgör regelbasen i ett antal rollspel producerade av Rävsvans Förlag, bl.a. Västmark och Skymningshem: Andra Imperiet. Spel baserade på T10 systemet får fritt bearbetas och publiceras så länge villkoren i Rävsvans Fria Licens ( i fortsättningen RFL) följs. Ett spel som använder T10 systemet får om utgivaren följer de ytterligare villkor som finns stadgade i T10-avtalet använda sig av T10 loggan. Det finns två wikis som handlar om T10 spel, den ena Västmark Online behandlar spelet Västmark och den andra, Andra Imperiet Online, handlar om Skymningshem: Andra Imperiet.
Här på RollspelsWiki är alla dokument som publiceras under kategorin T10-Systemet licensierade under RFL.

Underavdelningar

Sidan senast ändrad 2005-04-17 kl. 13:26

Denna webbplats och allt dess innehåll är upphovsrättsskyddat. © författarna 2005. Se vidare våra användarvillkor