Hyboria /

Hyboria

Rollspelssystem

Basic Roleplaying

Harnmaster

RuneQuest

Star Wars

T10-systemet

True20

The Master Series

Rollspelsmiljöer

Forgotten Realms

Grönland

Harn World

Hyboria

In Umbra Gigantis Morentis

Korsvägen

Western

Kampanjer

Övrigt

Rollspels hjälpmedel

Om RollspelsWiki

Hyboria

Hyboria is a fantasyworld originally created by Robert E. Howard and later expanded upon by many other writers, artists and film makers. These pages contain notes on how to adapt the rpg’s Rune Quest and Basic Roleplaying to the Hyboria setting.

Contents

Sidan senast ändrad 2005-04-29 kl. 13:15

Denna webbplats och allt dess innehåll är upphovsrättsskyddat. © författarna 2005. Se vidare våra användarvillkor