Närstrid

Rollspelssystem

Basic Roleplaying

Harnmaster

RuneQuest

Star Wars

T10-systemet

True20

The Master Series

Rollspelsmiljöer

Forgotten Realms

Grönland

Harn World

Hyboria

In Umbra Gigantis Morentis

Korsvägen

Western

Kampanjer

Övrigt

Rollspels hjälpmedel

Om RollspelsWiki

Närstrid

De regler som finns för närstrid i western känns, enl. min mening, en anings

Nedan följer ett förslag på hur närstrid skulle kunna hanteras i spelet Western.

Sidan senast ändrad 2005-05-21 kl. 19:59

Denna webbplats och allt dess innehåll är upphovsrättsskyddat. © författarna 2005. Se vidare våra användarvillkor