Marksmanship

Rollspelssystem

Basic Roleplaying

Harnmaster

RuneQuest

Star Wars

T10-systemet

True20

The Master Series

Rollspelsmiljöer

Forgotten Realms

Grönland

Harn World

Hyboria

In Umbra Gigantis Morentis

Korsvägen

Western

Kampanjer

Övrigt

Rollspels hjälpmedel

Om RollspelsWiki

Marksmanship

Marksmanship

Dexterity, Untrained OK, Requires Specialisation

Marksmanship is the skill which governs all sorts of projectile weapons as well as thrown weapons. This skill requires a specialisation. The specialisation represents the group of projectile or thrown weapons which the character has experience in using. As far as marksmanship specialisations goes a character cannot use his skill in one weapon group with weapons from other weapon groups.

Check: marksmanship specialisation + Dexterity + size modifier + miscellaneous modifiers – range penalty

Try again: No

Specialisations: The following marksmanship weapon groups exist:

  • Bow
  • Crossbow
  • Sling
  • Thrown weapons
  • Whips

« Fighting | Skills | Melee Combat »

Sidan senast ändrad 2005-12-03 kl. 13:32

Denna webbplats och allt dess innehåll är upphovsrättsskyddat. © författarna 2005. Se vidare våra användarvillkor