Rymdresor

Rollspelssystem

Basic Roleplaying

Harnmaster

RuneQuest

Star Wars

T10-systemet

True20

The Master Series

Rollspelsmiljöer

Forgotten Realms

Grönland

Harn World

Hyboria

In Umbra Gigantis Morentis

Korsvägen

Western

Kampanjer

Övrigt

Rollspels hjälpmedel

Om RollspelsWiki

Rymdresor

Rymdresor

I Stjärnornaskrig och andra rymd epos så har man lyckas passera den av oss kända högsta möjliga hastigheten, ljusets hastighet. Det finns dock två olika sätt att färdas snabbare än ljuset, dels har vi den metod som har använts i Galaxen de senaste tjugotusen åren, hyperrymds färder. Dels så finns en äldre, mindre effektiv metod som går under namnet hopprymd.

Sidan senast ändrad 2005-07-11 kl. 17:17

Denna webbplats och allt dess innehåll är upphovsrättsskyddat. © författarna 2005. Se vidare våra användarvillkor