RollspelsWiki : Site / Edit Form

Redigerar Site.Edit Form

(:input e_form :)(:e_guibuttons:)
(:input e_textarea :)
sammafattning: (:input e_changesummary :)
Författare: (:input e_author :) (:input e_minorcheckbox :) det här är en mindre redigering
(:input e_savebutton :) (:input e_saveeditbutton :) (:input e_previewbutton :) (:input e_cancelbutton :)

Textformateringsregler (E) - Redigeringstips (E)?
Stycken: Tryck return två gånger för ett nytt stycke. Använd -> för att indentera text
Listor: * för punktlistor, # för numrerade listor, :term:definition för definitionslistor
Stil: ''kursiv'', '''fetstil''', '''''kursiv fetstil''''', @@typewriter@@ (fast bredd)
Länkar: [[Annan sida]], [[http://www.example.com]]
Grupper: [[Grupp/Sida]] visar Sida, [[Grupp.Sida]] visar Grupp.Sida

Skiljetecken: !, !!, !!! för rubriker, ---- för horisontell linje
Ändra storlek: [+...+] är större, [-...-] är mindre

Hindra formatering: [=...=]
Radbrytning: \\ eller [[<<]]

Förgranska Site.Edit Form

sidan är inte sparad (:e_preview:)


slut på Preview — kom ihåg att spara
Topp

(Printable View of http://rollspelswiki.rollspelshornan.se/Site/EditForm)