XL Page

Rollspelssystem

Basic Roleplaying

Harnmaster

RuneQuest

Star Wars

T10-systemet

True20

The Master Series

Rollspelsmiljöer

Forgotten Realms

Grönland

Harn World

Hyboria

In Umbra Gigantis Morentis

Korsvägen

Western

Kampanjer

Övrigt

Rollspels hjälpmedel

Om RollspelsWiki

XL Page

This page contains the string mappings to convert PmWiki?’s prompts into Swedish.

See also XL Page Cookbook Template

 
 # 'xlpage-i18n' => ''
 'Locale' => 'sv_SE',
 'TimeFmt' => '%Y-%m-%d kl. %H:%M',

 ### standard layout strings
 'SearchWiki' => 'SökWiki',
 'Recent Changes' => 'Senaste ändringar',
 'All Recent Changes' => 'Alla senaste ändringar',
 'Printable View' => 'Skriv ut fönster',
 'Page History' => 'Sidhistorik',
 'Read Page' => 'Läs sida',
 'Edit Page' => 'Redigera sida',
 'WikiHelp' => 'WikiHjälp',
 'Page last modified on $LastModified' => 'Sidan senast ändrad $LastModified',
 'Retrieved from $PageUrl' => 'Hämta från $PageUrl',

 ### page locations
 'PmWiki/WikiHelp' => 'PmWikiSv/WikiHjälp',
 'PmWiki.EditQuickReference' => 'PmWikiSv.redigeraQuickReference',
 'PmWiki.UploadQuickReference' => 'PmWikiSv.UploadQuickReference',
 'Main/SearchWiki' => 'PmWikiSv/SökWiki',
 'Main/AllRecentChanges' => '',
 '$Group/RecentChanges' => '',

 ### browse page strings
 'redirected from' => 'Omdirigera från',

 ### edit page strings
 'Redigerar `{$FullName}' => 'Editing `{$FullName}',
 'Edit' => 'Redigera',
 'Editing $FullName' => 'Redigera $FullName',
 'Describe {$Name} here.' => 'Beskriv {$Name} här',
 'Save' => 'Spara', 
 'Save and edit' => 'Spara och redigera',
 'Preview' => 'Förgranska',
 'Cancel' => 'Avbryt',
 'Preview $FullName' => 'Förgranska $FullName',
 'Reset' => 'Nollställ',
 'Author' => 'Författare',
 'An author name is required.' => 'Namn på författare behövs',
 'Summary' => 'sammafattning',
 'This is a minor edit' => 'det här är en mindre redigering',
 'End of preview -- remember to save' => 'slut på Preview -- kom ihåg att spara',
 'Page is unsaved' => 'sidan är inte sparad',
 'Top' => 'Topp',

 ### page history strings
 'History' => 'Historia',
 '$FullName History' => '$FullName Historia',
 'Show minor edits' => 'Visa små redigeringar',
 'Hide minor edits' => 'göm små redigeringar',
 'Show changes to markup' => 'Visa ändringar i markup',
 'Show changes to output' => 'Visa ändringar i output',
 'by' => 'av',
 'Restore' => 'Återställ',
 'Added line $DiffLines:' => 'Tillförd rad $DiffLines',
 'Added lines $DiffLines:' => 'Tillförda rader $DiffLines',
 'Changed line $DiffLines from:' => 'Ändrad rad $DiffLines från',
 'Changed lines $DiffLines from:' => 'Ändrade rader $DiffLines från',
 'Deleted line $DiffLines:' => 'Borttagen rad $DiffLines',
 'Deleted lines $DiffLines:' => 'Borttagena rader $DiffLines',
 'to:' => 'till',

 ### page attribute strings
 'Page Attributes' => 'Sidegenskaper',
 'Attributes' => 'Egenskaper',
 '$FullName Attributes' => '$FullName Egenskaper',
 'Set new read password:' => 'Ange nytt läslösenord',
 'Set new edit password:' => 'Ange nytt redigeralösenord',
 'Set new attribute password:' => 'Ange nytt egenskapslösenord',

 ### search strings
 'Search' => 'Sök',
 'Search Results' => 'Sökresultat',
 'SearchFor' => 'Sökresultat efter <em>$Needle</em>',
 'SearchFound' => 
  '$MatchCount sidor hittade från $MatchSearched sidor sökta.',

 ### upload strings
 'Uploads' => 'Uppladdningar',
 'Attachments for' => 'Bilagor för',
 'File to upload:' => 'Fila att ladda upp',
 'Name attachment as:' => 'Namnge bilaga',
 'Upload' => 'Ladda upp',
 'ULsuccess' => 'Lyckad uppladdning',
 'ULbadname' => 'felaktigt namn på bilaga',
 'ULbadtype' => ''$upext' ej tillåten tiltyp',
 'ULtoobig' => 'fil för stor för',
 'ULtoobigext' => 
  'fil större än max $upextmax byte '$upext'',
 'ULpartial' => 'ej hel fil',
 'ULnofile' => 'ingen fil mottagen',
 'ULexists' => 'fil med detta namn finns redan',
 'ULpquota' => 'grupp quota nådd',
 'ULtquota' => 'uppladdnings quota nådd',
 'Set new upload password:' => 'skriv nytt uppladdningslösen', 

 ### GuiEdit button bar
 'Emphasized' => '',
 'Emphasized (italic)' => '',
 'Strong' => '',
 'Strong (bold)' => '',
 'Page link' => '',
 'Link to internal page' => '',
 'link text' => '',
 'Link to external page' => '',
 'file.ext' => '',
 'Attach file' => '',
 'Big text' => '',
 'Small text' => '',
 'Superscript' => '',
 'Subscript' => '',
 'Heading' => '',
 'Subheading' => '',
 'Center' => '',
 'Unordered list' => '',
 'Unordered (bullet) list' => '',
 'Ordered list' => '',
 'Ordered (numbered) list' => '',
 'Indented text' => '',
 'Hanging indent' => '',
 'Horizontal rule' => '',
 'Table' => '',

 ### Others
 'not found' => '',
 'redirected from' => '',
 '(approve sites)' => '',


Notes

Sidan senast ändrad 2005-10-13 kl. 15:01

Denna webbplats och allt dess innehåll är upphovsrättsskyddat. © författarna 2005. Se vidare våra användarvillkor