Användar Villkor

Rollspelssystem

Basic Roleplaying

Harnmaster

RuneQuest

Star Wars

T10-systemet

True20

The Master Series

Rollspelsmiljöer

Forgotten Realms

Grönland

Harn World

Hyboria

In Umbra Gigantis Morentis

Korsvägen

Western

Kampanjer

Övrigt

Rollspels hjälpmedel

Om RollspelsWiki

Användar Villkor

Webbplatsen RollspelsWiki och allt dess innehåll är upphovsrättsskyddat.

Denna webbplats är publicerad i Sverige

RollspelsWiki © Peter Brink 2005, de enskilda sidorna är © sina respektive författare 2005.

Författare är, om inget annat anges: Peter Brink.

Att mångfaldiga innehållet i denna webbplats, helt eller delvis, utan medgivande av författarna är förbjudet enligt lagen (SFS 1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Förbudet gäller varje form av mångfaldigande, såsom tryckning, kopiering, bandinspelning etc.


RollspelsWiki är en del av Rollspelshörnan och villkoren för din användning av denna webbplats regleras av Rollspelshörnans användarvillkor. I paragraf 12 i dessa villkor står att Ni får använda detta material för personliga och icke-kommersiella syften i enlighet med gällande immaterial lagstiftning. Annan användning eller ändring av innehållet på Rollspelshörnans webbplats, utan att först erhålla ett skriftligt godkännande från Rollspelshörnan, är förbjuden. Bestämelserna som anges i Creative Commons Licens Erkännande-IckeKommersiell-DelaLika 2.5 skall anses vara ett sådant skriftligt godkännande som krävs i paragraf 12 av användarvillkoren vad gäller innehållet på denna wiki, såvida inget annat anges på den enskilda webbsidan.

Innehållet på en webbsida kan alltså vara skyddat av vanlig upphovsrätt eller av andra Open Source? eller Open Content? licenser, som t.ex. GPL eller OGL. I dessa fall är sidan alltid signerad. Står det “(All Rights Reserved)” eller “(Alla rättigheter förbehållna)” efter signaturen så är webbsidan skyddad av vanlig upphovsrätt. När en annan licens än CCPL BY-NC-SA 2.0 används är en förkortning av licensens namn angiven omsluten av en parantes, och ofta är förkortningen en länk till hela licenstexten.

OBS!
Utgå alltid från att bilder och kartor som är signerade inte licensieras med någon licens utan att rätten till signerade bilder och kartor är förbehållna upphovsmannen. Utgå också alltid från att externa webbsidor, bifogade filer eller inlänkade filer (som t.ex. PDF filer) inte licensieras under någon licens utan att upphovsmannen förbehåller sig alla rättigheter.

Sidan senast ändrad 2005-12-03 kl. 13:12

Denna webbplats och allt dess innehåll är upphovsrättsskyddat. © författarna 2005. Se vidare våra användarvillkor