Spel Regler

Rollspelssystem

Basic Roleplaying

Harnmaster

RuneQuest

Star Wars

T10-systemet

True20

The Master Series

Rollspelsmiljöer

Forgotten Realms

Grönland

Harn World

Hyboria

In Umbra Gigantis Morentis

Korsvägen

Western

Kampanjer

Övrigt

Rollspels hjälpmedel

Om RollspelsWiki

Spel Regler

Alla rollspel har spelregler, vissa har väldigt löst formulerade regler medan andra har regler som täcker alla upptänkliga situationer som en rollperson kan tänkas hamna i. Alla rollspel använder sig av någon form av slumptals generator, man kan t.ex. använda en eller flera tärningar, mynt eller kort. Slumptals generatorn används när man i spelet måste avgöra hur en konflikt skall lösas. Med konflikt menas här inte bara slagsmål och strider utan allt som kan stå i vägen eller motarbeta en rollperson. Om en rollperson har till uppgift att klättra upp för ett berg löses detta genom att mäta rollpersonens förmåga att klättra i berg mot hur svårt det är att klättra i just det här berget, ett slumptal används sedan för att avgöra om just denna klättring gick bra.

I varje rollspel finns en kärna av regler som de andra reglerna bygger vidare på, denna kärna brukar kallas regelsystem. Det finns en uppsjö olika regelsystem, några av de mer kända är d20-systemet, BRP-systemet och d6-systemet. Det senare användes av WestEnd Games i deras Star Wars spel, BRP-systemet används i alla Basic Roleplaying system och d20-systemet, slutligen, används bl.a. i Dungeons & Dragons.

Ett regelsystem brukar innehålla regler för hur man skall generera slumptal, för hur man skapar rollpersoner, för hur man löser konflikter och hur man skall hantera sådant som köld, hetta, höga fall, drunkningsolyckor och andra olyckor som rollpersonen kan råka ut för.

Sidan senast ändrad 2005-04-11 kl. 18:44

Denna webbplats och allt dess innehåll är upphovsrättsskyddat. © författarna 2005. Se vidare våra användarvillkor