Grönland /

Grönland

Rollspelssystem

Basic Roleplaying

Harnmaster

RuneQuest

Star Wars

T10-systemet

True20

The Master Series

Rollspelsmiljöer

Forgotten Realms

Grönland

Harn World

Hyboria

In Umbra Gigantis Morentis

Korsvägen

Western

Kampanjer

Övrigt

Rollspels hjälpmedel

Om RollspelsWiki

Grönland

GRÖNLAND

Koncept dokument

av Peter Brink

Kungen av Iltun har upptäckt ett nytt land! Endast ett av skeppen i en expedition med målet att finna de sago omsusade kryddöarna kom åter, och det var kungens skepp, så med stöd av en gammal lag utropade kungen det nya landet som sitt. Kryddöarna hittade man visserligen inte men väl ett nytt, grönt och frodigt land med djupa skogar bebott av barbarer, och det finns guld! I floder och bäckar behöver man bara sträcka ner händerna för att finna guldklimpar! Redan har kungen skickat en ny skara skepp mot det nya landet och nu rustar han för ytterligare en expedition och du kan få följa med!

Kungen av Illtun är en av många kungar på ön Ollay, den största ön i ö-världen. Ollay ligger i ö-världens västligaste hörn, från öns östligaste hamn tar det åtta veckor att segla till Det Stora Landet i Öster, på vägen passerar man många av ö-världens rikaste och mäktigaste ö grupper innan man via den smala och glesa ögruppen Illodorerna, som hänger likt ett halsband mellan ö-världens östligaste öar och Det Stora Landets västkust, når kontinenten.

Ö-världen är formad likt en stor triangel, lagd över Europa ligger dess västligaste hörn i Madrid, dess östligaste vid Krim och dess nordliga hörn i nordkap. De flesta öar ligger vid triangelns bas, här råder ett milt klimat med milda vintrar och varma sommrar, regn faller rikligt året om men mest på vintern. I norr är klimatet bistrare, lika kallt som i norra Skandinavien blir det inte, men snöar gör det och isen kan ligga i flera månader om vintern. I nordhavet är drivis en fara för sjöfarten en stor del av året men havet ger rika gåvor, här finns gott om fisk och val.

I sagorna berättas att lång i väster finns ännu ett stort land – Det Gyllene Landet – där folket går klädda i vitaste kläde, smyckade med guld och ädla stenar. Ingen har någonsin varit i detta land men många har försökt segla dit. Mellan ö-världen och Det Gyllene Landet ska de rika kryddöarna ligga, så säger i varje fall sagorna, men ingen har ännu funnit vägen dit.

Om man seglar rakt in i den sjunkande solen från Ollays västkust når man efter två dagars segling ett dimmigt och kylslaget hav som är rikt på stormar och oväder, hittills har ingen lyckats finna någon väg genom detta hav, tills nu. Kungen av Illtun och handelsmän frän östligare öar skickade för två år sedan en skara på sex skepp väster ut för att söka efter Kryddöarna, endast ett kom åter med berättelser om ett stort land, kanske en stor ö, kanske större, där det finns guld i floderna. För att nå detta nya förlovade land måste man segla två veckor över öppet hav, (vilket är en stor bedrift på denna tid) nästan rakt västerut från Illtun sett.

Kungen var inte sen att skicka en ny expedition, som också den fann guld. Den nya expeditionen byggde ett läger vid kusten som döptes till Nyköping, en skara nybyggare och knektar lämnades kvar i Nyland som kolonin döpts till, och nu ska alltså en ny skara skepp ge sig av västerut.

Vad det går ut på

Grönland är en ny spelvärld, en värld av nybyggare, giriga erövrare och märkliga infödingar. Grönland har en del likheter med Europas upptäck av Amerika men många fler olikheter, till och börja med så är detta en fantasy värld. Det finns inga eldhandvapen, inte mycket av vetenskap, ingen allsmäktig kyrka men det finns magiker och många olika gudar vars präster grälar med varandra. Teknologiskt befinner man sig på medeltida europeisk nivå, man kan smida i järn, bygga skepp som kan segla över oceaner, bygga viadukter och broar som håller i århundraden men man känner inte till kompassen, inte heller krutet och alkhol används bara av alkemister.

De små kungadömena på Ollay har ett samhällsskick som påminner mycket om det medeltida europas, statsmakten har delegerat makt till fogdar som sköter skatteindrivning, länsherrar sköter rättskipningen och gör rusttjänst mot skattebefrielse, landborna är ofta bundna till jorden av avtal med länsherrarna. Det är tänkt att spelkaraktärerna skall axla rollen som nybyggare och utforska detta nya jungfruliga land.

Kungens yngsta son, Baronen av Uller, har fått Nyland som förläning och värvar aktivt krigsfolk, fattiga riddare och hantverkare till de nya bostättningen. Baronen behöver dock bönder, och bönder flyttar inte gärna från fädernas jord. Därför “köper” han livegna av andra adelsmän, så här går det till: många områden på västra Ollay lider av överbefolkning men länsherrarna har små möjligheter att bryta ny jord inom sina egna områden, vilket betyder att de måste låta bönder flytta till områden där ny mark går att röja. För länsherren betyder detta att denne går miste om arbetskraft för vilken de inte får någon ersättning, men om de hjälper till att rekrytera bönder till Nyland så får länsherrarna betalt av Baron Uller. Bönderna erbjuds att på det elfte året Nyland bli skattebönder istället för att bli livegna.

I denna andra expedition har baronen lyckats värva hela 400 kolonister av alla de slag, men de flesta av dessa hade nog hellre blivit kvar på Ollay.

Sidan senast ändrad 2005-05-02 kl. 14:57

Denna webbplats och allt dess innehåll är upphovsrättsskyddat. © författarna 2005. Se vidare våra användarvillkor