Långedal

Rollspelssystem

Basic Roleplaying

Harnmaster

RuneQuest

Star Wars

T10-systemet

True20

The Master Series

Rollspelsmiljöer

Forgotten Realms

Grönland

Harn World

Hyboria

In Umbra Gigantis Morentis

Korsvägen

Western

Kampanjer

Övrigt

Rollspels hjälpmedel

Om RollspelsWiki

Långedal

« De blå kullarna | Index | Långån »

Långedal

Söder om Spindelmården löper en lång dalgång i öst-västlig riktning. Dalgången följer Långåns bana från Öddeviddsbergen ända tills Långån förenas med Skuggdalsälven, strax väster om Alvmården. Långedal är i stort sett helt en vildmark, endast enstaka små bosättningar av Gnomer, som flyttat söderut från Spindelmårdens högland, finns utspridda längs med dalgången.

Sidan senast ändrad 2005-05-05 kl. 17:44

Denna webbplats och allt dess innehåll är upphovsrättsskyddat. © författarna 2005. Se vidare våra användarvillkor