Långån

Rollspelssystem

Basic Roleplaying

Harnmaster

RuneQuest

Star Wars

T10-systemet

True20

The Master Series

Rollspelsmiljöer

Forgotten Realms

Grönland

Harn World

Hyboria

In Umbra Gigantis Morentis

Korsvägen

Western

Kampanjer

Övrigt

Rollspels hjälpmedel

Om RollspelsWiki

Långån

« Långedal | Index | Skuggdals skogen »

Långån

Högt uppe i Öddeviddsbergen ligger Långåns två källor, de två bäckarna möts sydväst om Spindelmården och bildar sedan en vallgrav mellan Spindelmården och Blå Kullarna. Strax väster om Alvmården möter Långån Skuggdalsälven och rinner upp i densamma. Långån är en kall och klar å med många forsar i sitt övre lopp. Ån förblir strid längs med hela sitt lopp och kan vara vansklig att försöka simma över, särskilt på våren. Det finns gott om fisk i ån, både röding och andra sötvatten fiskar trivs i det kalla vattnet.

Sidan senast ändrad 2005-05-05 kl. 17:51

Denna webbplats och allt dess innehåll är upphovsrättsskyddat. © författarna 2005. Se vidare våra användarvillkor