Alkemi

Rollspelssystem

Basic Roleplaying

Harnmaster

RuneQuest

Star Wars

T10-systemet

True20

The Master Series

Rollspelsmiljöer

Forgotten Realms

Grönland

Harn World

Hyboria

In Umbra Gigantis Morentis

Korsvägen

Western

Kampanjer

Övrigt

Rollspels hjälpmedel

Om RollspelsWiki

Alkemi

« | Magi Regler | Magisk teori »

Alkemi

Den alkemi som kommer att beskrivas i dessa regler rör endast kunskapen om hur man framställer drycker, pulver, salvor och andra preparat avsedda för invärtes, utvärtes eller annat bruk från både naturliga och magiska råvaror. Det är alltså den praktiska kemiska och kemi-magiska kunskapen som vi avser och inte den filosofi eller världsåskådning som också förknippas med begreppet alkemi - om detta, senare, ämne finns det mycket skrivet på många bra webbplatser ute på nätet.

Alkemist gillet

Alkemisterna är organiserade i lokala gillen vilka ofta täcker rätt stora områden och dessutom så samarbetar de lokala gillena med varandra och med andra gillen från andra regioner. Alkemist gillena vakar noga över sina hemligheter och hårda stränga straff väntar den som låter lekmän få kännedom om yrkets hemligheter. Att bli medlem i ett alkemist gille är dyrt, det kostar minst 5000 silvermynt, medlemskapet gäller hela livet ut. Förutom anslutningsavgiften så måste en hugad lärling ha en sponsor som är en hedervärd och betrodd medlem av gillet och dessutom måste han ha gått i lära i minst sju år. Den nye medlemmen får titeln gesäll. Det går inte att lämna gillet, de som försöker antas vilja avslöja gillets hemligheter och jagas hänsynslöst ner och dödas - i vart fall om man ska tro rykten.

Varje medlem måste betala en årsavgift om 500 silvermynt. För att få ett mästarebrev måste gesällen betala 2000 silvermynt och dessutom skänka minst tre nya recept till sitt gille. Om en alkemist vill verka inom ett annat gilles område så måste han betala en avgift om 100 silvermynt till det andra gillet och dessutom erlägga en anslutningsavgift, vilken brukar ligga på ungefär 50 silvermynt. En alkemist som vill låta sitt medlemskap vila, t.ex. för att han ska ut och resa betalar endast 100 silvermynt per år till sitt eget gille och ytterligare 100 silvermynt per år och gille till alla andra gillen han vill vara vilande medlem i.

Alkemi - grundregler

Alkemi är en kunskapsfärdighet med grundchans 00%. Färdigheten används när en rollperson önskar använda sig av ett alkemistiskt recept för att skapa en dekokt, salva, etc. Varje recept har en svårighetsgrad mellan noll och nio, där noll motsvarar att reducera ett örtte för att öka dess verkan och nio motsvarar att framställa de vises sten. För varje svårighetsgrad får alkemisten Svårighetsgrad x 5 procentenheter i negativ modifikation på sin alkemi färdighet. Varje recept är unikt och det finns många olika recept för varje enskild efterfrågad effekt.

Kategorier av recept

Sidan senast ändrad 2006-08-27 kl. 17:51

Denna webbplats och allt dess innehåll är upphovsrättsskyddat. © författarna 2005. Se vidare våra användarvillkor